Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Petícia

Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou.

Podmienky podania petície upravuje Zákon 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.

Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku.

Petícia nesmie vyzývať : 
- k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie 
- k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti 
- petícia nesmie vyzývať k násiliu alebo hrubej neslušnosti 
- petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu


Podmienky prípravy petície

 

Podmienky obstarania podpisov pod petíciu

 

Náležitosti petície pri zbieraní podpisov na petičný hárok

 

Náležitosti petície pri podaní na Okresnom úrade Malacky

Lehota na vybavenie petície