Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Podmienky prípravy petície

- petícia musí byť písomná 
- každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním 
- na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod petíciu a doručenie petície Okresnému úradu Malacky môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou. Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s Okresným úradom Malacky.
- ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii na zastupovanie v styku s Okresným úradom Malacky určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov
- ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s Okresným úradom Malacky.