Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Podmienky obstarania podpisov pod petíciu

- každý má právo akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili 
- osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa každý s obsahom petície riadne oboznámil pred jej podpísaním 
- vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť 
- výkon tohoto práva nesmie byť nikomu na ujmu 
- k podpisu sa nesmie nikto žiadnym spôsobom nútiť 
- petície a podpisové hárky sa môžu vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy. Nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb. 
- zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov 
- ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne číslovať.