Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI CESTNEJ DOPRAVY (pre vedúcich dopravy)

Osvedčenia odbornej spôsobilosti vydané od 1.9.2002 do 28.2.2012 v súlade so smernicou Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 platia v zmysle ustanovenia § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov do 4. decembra 2015.

 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné aby si každý držiteľ osvedčenia odbornej spôsobilosti skontroloval dátum vydania a v prípade, že je vydané v hore uvedenom rozpätí je potrebné vydané osvedčenie odbornej spôsobilosti vymeniť na Okresnom úrade Nitra, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií do 4. decembra 2015 .

 

Na výmenu osvedčenia odbornej spôsobilosti je potrebné vypísať žiadosť a priložiť originál osvedčenia. Za vydanie nového osvedčenia odbornej spôsobilosti sa vyberá správny poplatok vo výške 10 euro.

 

Osvedčenie odbornej spôsobilosti, ktoré stratí platnosť sa nedá vymeniť !!!. Držiteľ neplatného osvedčenia musí vykonať na získanie nového osvedčenia skúšku pred skúšobnou komisiou OÚ Nitra, ODCPK