Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

Zápisnica č.3 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok - 16.09.2020 (PDF, 4 MB)

Prerušenie konania V 2170/2020 (PDF, 249 kB)

Verejná vyhláška V 2170/2020 - Vladimír Novák Susane Novak (PDF, 240 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 24 kB)

Rozhodnutie V 2070/2020 (PDF, 38 kB)

Verejná vyhláška V 2070/2020 - Věra Thaiszová, Mgr. Lucie Hoffmanová (PDF, 241 kB)

Rozhodnutie V 1409/2020 (PDF, 76 kB)

Verejná vyhláška V 1409/2020 - Ing. Beáta Petrasová (PDF, 41 kB)

Rozhodnutie V 1854/2020 (PDF, 35 kB)

Verejná vyhláška V 1854/2020 - Jozef Regec (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie V 1928/2020 (PDF, 62 kB)

Verejná vyhláška V 1928/2020 - Ľudovít Kmeťo (PDF, 42 kB)

Verejná vyhláška V 1928/2020 - Nikola Kmeťová (PDF, 42 kB)

Verejná vyhláška V 1928/2020 - Anna Kmeťová (PDF, 41 kB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Jozef Bolcár (PDF, 142 kB)

Rozhodnutie V 1894/2020 (PDF, 29 kB)

Verejná vyhláška V 1894/2020 - Mgr. Jan Chmelík (PDF, 148 kB)

Oznámenie o začatí konania OU-KK-OSZP-2020-005588-3-Tp (PDF, 670 kB)

Oznámenie o začatí konania OU-KK-OSZP-2020-009674-2-Tp (PDF, 394 kB)

Register dorucenych ziadosti o poskytnutie RP k Vyzve c. 5 OU KK 2020 (XLSX, 25 kB)

Informácia pre verejnosť - aktualizácia rok 2020 (PDF, 2 MB)

Povolenie užívania vodnej stavby - Prívod vody Podhorany - Toporec (PDF, 190 kB)

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov k.ú. Huncovce (PDF, 148 kB)

Informácia pre podnikateľov (PDF, 267 kB)

PVS - prívod vody Podhorany - Toporec, napojenie na Belanský SV- ver. vyhl. (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania - pasenie a košarovanie oviec k.ú. Spišská Stará Ves (PDF, 36 kB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Vojenské lesy a majetky SR, š.p. (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania - pozemná aplikácia priemyselných hnojív a chemických látok - Bronislava Plučinská (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Mária Vnenčáková (PDF, 932 kB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Ing. Bystrík Kiska (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Marhefka Jozef (PDF, 953 kB)

Oznámenie o začatí konania - pozemok p.č. 4883/6 (PDF, 46 kB)

Oznámenie o začatí konania - stretnutie účastníkov pri hoteli Hils v Starej Lesnej (PDF, 589 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO-2020-002847-005 (PDF, 988 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V147/2020 - Ing. Stanislkav Staněk (PDF, 294 kB)

Rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov v k.ú. Abrahámovce (PDF, 169 kB)

Most I_66 Veľká Lomnica - Rozhodnutie OU-KK-OSZP-2019/011242-19 (PDF, 446 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO-2019/004042-4-BJ (PDF, 140 kB)

Petičný výbor mesta Kežmarok - odpoveď na predloženú petíciu (PDF, 318 kB)

Skončenie platnosti programu starostlivosti - oznámenie (PDF, 252 kB)

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa (PDF, 608 kB)

Oznámenie o podaní odvolania Lorenc (PDF, 113 kB)