Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov k.ú. Huncovce (PDF, 148 kB)

Rozhodnutie V 1272/2020 (PDF, 119 kB)

Verejná vyhláška V 1156/2020 - Blanka Málková (PDF, 41 kB)

Informácia pre podnikateľov (PDF, 267 kB)

Rozhodnutie V 1169/2020 (PDF, 162 kB)

Verejná vyhláška V 1169/2020 - Maciej Ryszard Podczaski (PDF, 148 kB)

Verejná vyhláška V 1169/2020 - Magdalena Zofia Podczaski (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie V 1156/2020 (PDF, 35 kB)

Verejná vyhláška V 1156/2020 - Blanka Málková (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie V 1125/2020 (PDF, 66 kB)

Verejná vyhláška V 1125/2020 - Monika Droždjaková (PDF, 43 kB)

PVS - prívod vody Podhorany - Toporec, napojenie na Belanský SV- ver. vyhl. (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania - pasenie a košarovanie oviec k.ú. Spišská Stará Ves (PDF, 36 kB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Vojenské lesy a majetky SR, š.p. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie V 759/2020 (PDF, 50 kB)

Verejná vyhláška V 759/2020 - JUDr. Roman Krmenčík (PDF, 41 kB)

Oznámenie o začatí konania - pozemná aplikácia priemyselných hnojív a chemických látok - Bronislava Plučinská (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Mária Vnenčáková (PDF, 932 kB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Ing. Bystrík Kiska (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Marhefka Jozef (PDF, 953 kB)

Rozhodnutie V 684/2020 (PDF, 476 kB)

Verejná vyhláška V 684/2020 - Marco Nardini (PDF, 41 kB)

Oznámenie o začatí konania - pozemok p.č. 4883/6 (PDF, 46 kB)

Oznámenie o začatí konania - stretnutie účastníkov pri hoteli Hils v Starej Lesnej (PDF, 589 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO-2020-002847-005 (PDF, 988 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V147/2020 - Ing. Stanislkav Staněk (PDF, 294 kB)

Rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov v k.ú. Abrahámovce (PDF, 169 kB)

Most I_66 Veľká Lomnica - Rozhodnutie OU-KK-OSZP-2019/011242-19 (PDF, 446 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO-2019/004042-4-BJ (PDF, 140 kB)

Petičný výbor mesta Kežmarok - odpoveď na predloženú petíciu (PDF, 318 kB)

Skončenie platnosti programu starostlivosti - oznámenie (PDF, 252 kB)

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa (PDF, 608 kB)

Oznámenie o podaní odvolania Lorenc (PDF, 113 kB)