Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Úradná tabuľa

Oznámenie zámeru vyhlásenia prírodnej rezervácie (PR) Pralesy Slovenska

Oznámenie zámeru na vyhlásnie PR Pralesy Slovenska lokalita Veterlín (PDF, 3 MB)

Príloha č. 2 súpis parciel lokalita Veterlín (PDF, 198 kB)

Veterlín - jprl (JPEG, 2 MB)

Veterlín - C kn (JPG, 2 MB)

Veterlín - topo (PDF, 13 MB)

Veterlín - chu (PDF, 79 kB)

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4006  Inovec do národného zoznamu území európskeho významu

Verejná vyhláška SKUEV Inovec (PDF, 48 kB)

Mapa UEV Inovec (PDF, 634 kB)

Príloha - zoznam parciel C SKUEV Inovec  (PDF, 426 kB)

Príloha - zoznam parciel E SKUEV Inovec  (PDF, 418 kB)

 

 

Informácia pre podnikateľov (PDF, 497 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (PDF, 127 kB)

Oznámenie o výsledku vybavenia petície (PDF, 608 kB)

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (PDF, 77 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 303 kB)

Stanovisko - Modernizácia závlahového detailu - Záhorie Farms (PDF, 277 kB)

Modernizácia závlahového detailu - Technická dokumentácia (PDF, 197 kB)

 

ROZHODNUTIA KATASTRÁLNEHO ODBORU

Rozhodnutie V 6273/2020 (PDF, 751 kB)

Rozhodnutie V 6273/2020 - 1 (PDF, 756 kB)

Rozhodnutie V 4993/2020 - 1 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V 4993/2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V 6218/2020 (PDF, 136 kB)

Rozhodnutie V 3774/2020 - 2 (PDF, 115 kB)

Rozhodnutie 4810/2020 (PDF, 119 kB)

Rozhodnutie V 4350/2020 (PDF, 145 kB)

Rozhodnutie V 4350/2020 - 1 (PDF, 148 kB)

Rozhodnutie V 4353/2020 (PDF, 129 kB)

Rozhodnutie V 4353/2020 - 1 (PDF, 129 kB)

Rozhodnutie V 5799/2020 - z 11.9.2020 (PDF, 101 kB)

Rozhodnutie V 5787/2020 - z 11.9.2020 (PDF, 118 kB)

Rozhodnutie V 5693/2020 - z 9.9.2020 (PDF, 160 kB)

Rozhodnutie V 5510/2020 (PDF, 176 kB)

Rozhodnutie V 5692/2020 (PDF, 137 kB)

Rozhodnutie V 5424/2020 (PDF, 107 kB)

Rozhodnutie V 5354/2020 (PDF, 104 kB)

Rozhodnutie V 5345/2020 (PDF, 107 kB)

Rozhodnutie V 5152/2020 (PDF, 124 kB)

 

Rozhodnutie OÚ Trnava č. 02 z 27. júla 2015 o zriadeni pracoviska so sídlom v meste Hlohovec (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie OÚ Trnava z 31. augusta 2015 o zrušení pracoviska so sídlom v meste Hlohovec (PDF, 579 kB)

List prednostu k povinnej aktivácii e-schránok právnickych osôb (PDF, 153 kB)

 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020

Vestník vlády SR čiastka 1/2019 (PDF, 491 kB)

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 -2020 (PDF, 3 MB)

Príloha 1 - Zariadenia na spracovanie odpadov (PDF, 329 kB)

Príloha 2 - Skládky odpadov (PDF, 355 kB)

Príloha 3 - Predložené zámery 2011 - 2015 časť A (PDF, 452 kB)

Príloha 3 - Zoznam známych zámerov - časť B 2016 - 2020 (PDF, 232 kB)

Usmernenie MŽP SR k programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja (PDF, 652 kB)

 

 

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (PDF, 2 MB)

Parcely E registra KN -  Ostrovné lúky (PDF, 3 MB)

Parcely C registra KN - Ostrovné lúky (PDF, 812 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Sĺňava

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 - 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava (PDF, 35 kB)

Parcely KN C_CHVU Sĺňava (PDF, 23 kB)

Parcely KN E_CHVU Sĺňava (PDF, 34 kB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Sĺňava (PDF, 937 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 - 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky  2017 - 2046 (PDF, 4 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia  (PDF, 40 kB)

Parcely KN C_CHVU Špačinsko-nižnianske polia  (PDF, 148 kB)

Parcely KN E_CHVU Špačinsko-nižnianske polia (PDF, 4 MB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Špačinsko-nižnianske polia (PDF, 2 MB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky (PDF, 41 kB)

Parcely KN C a E_CHVU Veľkoblahovské rybníky (PDF, 79 kB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Veľkoblahovské rybníky (PDF, 1 MB)