Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Úradná tabuľa

 

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (PDF, 77 kB)

 

Informácia pre verejnosť (PDF, 303 kB)

Stanovisko - Modernizácia závlahového detailu - Záhorie Farms (PDF, 277 kB)

Modernizácia závlahového detailu - Technická dokumentácia (PDF, 197 kB)

 

ROZHODNUTIA KATASTRÁLNEHO ODBORU

Rozhodnutie V 6434/2019 -01 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie V 6434/2019 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie V 6447/2019 (PDF, 175 kB)

Rozhodnutie V 6315/2019 (PDF, 892 kB)

Rozhodnutie V 6220/2019 (PDF, 892 kB)

Rozhodnutie V 6168/2019 (PDF, 565 kB)

Rozhodnutie V 6094/2019 (PDF, 330 kB)

Rozhodnutie V 6801/2019 -01 (PDF, 457 kB)

Rozhodnutie V 6940/2019 (PDF, 280 kB)

Rozhodnutie V 6407/2019 (PDF, 203 kB)

Rozhodnutie V 5458/2019 (PDF, 174 kB)

Rozhodnutie V 6625/2019 (PDF, 186 kB)

Rozhodnutie V 6153/2019 (PDF, 584 kB)

Rozhodnutie V 5970/2019 (PDF, 271 kB)

Rozhodnutie V 4552/2019 (PDF, 210 kB)

Rozhodnutie V 4552/2019 - 3. strana (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie V 5955/2019 (PDF, 238 kB)

Rozhodnutie V 6465/2019 (PDF, 277 kB)

Rozhodnutie V 5822/2019 (PDF, 296 kB)

Rozhodnutie V 5944/2019 (PDF, 619 kB)

Rozhodnutie V 5905/2019 (PDF, 599 kB)

Rozhodnutie V 6380/2019 (PDF, 457 kB)

Rozhodnutie V 5881/2019 (PDF, 376 kB)

Rozhodnutie V 4399/2019 (PDF, 145 kB)

Rozhodnutie č. V  8698/2018/01 (PDF, 319 kB)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (PDF, 54 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (PDF, 29 kB)

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu:
Ivona.Reinhardtova@minv.sk

Oznam o zrušení stránkových hodín z dôvodu odstávky elektrickej energie na Vajanského 2 dňa 14.6.2017 (PDF, 115 kB)

Rozhodnutie OÚ Trnava č. 02 z 27. júla 2015 o zriadeni pracoviska so sídlom v meste Hlohovec (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie OÚ Trnava z 31. augusta 2015 o zrušení pracoviska so sídlom v meste Hlohovec (PDF, 579 kB)

List prednostu k povinnej aktivácii e-schránok právnickych osôb (PDF, 153 kB)

 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020

Vestník vlády SR čiastka 1/2019 (PDF, 491 kB)

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 -2020 (PDF, 3 MB)

Príloha 1 - Zariadenia na spracovanie odpadov (PDF, 329 kB)

Príloha 2 - Skládky odpadov (PDF, 355 kB)

Príloha 3 - Predložené zámery 2011 - 2015 časť A (PDF, 452 kB)

Príloha 3 - Zoznam známych zámerov - časť B 2016 - 2020 (PDF, 232 kB)

Usmernenie MŽP SR k programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja (PDF, 652 kB)

 

 

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (PDF, 2 MB)

Parcely E registra KN -  Ostrovné lúky (PDF, 3 MB)

Parcely C registra KN - Ostrovné lúky (PDF, 812 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Sĺňava

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 - 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava (PDF, 35 kB)

Parcely KN C_CHVU Sĺňava (PDF, 23 kB)

Parcely KN E_CHVU Sĺňava (PDF, 34 kB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Sĺňava (PDF, 937 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 - 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky  2017 - 2046 (PDF, 4 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia  (PDF, 40 kB)

Parcely KN C_CHVU Špačinsko-nižnianske polia  (PDF, 148 kB)

Parcely KN E_CHVU Špačinsko-nižnianske polia (PDF, 4 MB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Špačinsko-nižnianske polia (PDF, 2 MB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky (PDF, 41 kB)

Parcely KN C a E_CHVU Veľkoblahovské rybníky (PDF, 79 kB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Veľkoblahovské rybníky (PDF, 1 MB)