Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

orgán ochrany prírody a krajiny na základe povinnosti podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z., týmto zverejňuje písomné oznámenie doručené dňa 11.9.2020 oznamovateľom SPP Distribúcia, a.s. IČO 35910739 o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu 2 kusov listnatých drevín (parcely E-KN č. 1564/1 a 1563/5) a jednej lipy (parcela C-KN č. 1007/124) z dôvodu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení v katastrálnom území Rača z dôvodov podľa osobitných predpisov – § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28. 09. 2020

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy