Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2022, streda
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodných stavieb SO-07-E-C Splašková kanalizácia – stoka „A2.1“, SO-08-E Dažďová kanalizácia zo striech, SO-09-E Dažďová kanalizácia z komunikácií v rámci stavby „Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb“ – Primárna infraštruktúra a II. etapa výstavby

28. 09. 2020

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy