Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Úradná tabuľa

08/07/20020

Upovedomenie o správneho konania vo veci žiadosti na umiestnenie prenosného zariadenia (PDF, 107 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na umiestnenie prenosného zariadenia – prívesu na pozemku  parcelné číslo KNC 4851  v k.ú. Častkov

24/06/2020

Rozhodnutie X-141-2020 o oprave údajov katastra - Ing. Milan Kopec (PDF, 119 kB)

Rozhodnutie X-141-2020 o oprave údajov katastra - Ing. Milan Kopec

23/06/2020

RRozhodnutie V-1090-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Helena Zábojníková (PDF, 50 kB)

Rozhodnutie V-1090-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Helena Zábojníková