Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Úradná tabuľa

18/07/2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1146-19 - Jana Hobbs,Jamie Hobbs (PDF, 70 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1146-19 - Jana Hobbs,Jamie Hobbs

18/07/2019

Rozhodnutie o oprave chyby X-84-2019 - Juraj Melicher (PDF, 141 kB)

Rozhodnutie o oprave chyby X-84-2019 - Juraj Melicher

17/07/2019

Rozhodnutie o začatí konania o oprave chyby X86-2019 - Jozef Daniel,Nikola Danielová (PDF, 110 kB)

Rozhodnutie o začatí konania o oprave chyby X86-2019 - Jozef Daniel, Nikola Danielová

15/07/2019

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci vkladu V-1871 - Rudolf Bíly (PDF, 111 kB)

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci vkladu V-1871 - Rudolf Bíly

11/07/2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1337-19 - Karl Joachimsthal (PDF, 68 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1337-19 - Karl Joachimsthal

10/07/2019

Oznámenie o zistení duplicitného vlastníctva DV1-2019 - Cyril Kunštek (PDF, 134 kB)

Oznámenie o zistení duplicitného vlastníctva DV1-2019 - Cyril Kunštek

10/07/2019

URozhodnutie o povoelní vkladu V-1799-19 - Markéta Hostinská (PDF, 68 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1799-19 - Markéta Hostinská

04/07/2019

Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby X120-2019 - Anton Jablonický,Milada Jablonická (PDF, 116 kB)

Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby X120-2019 - Anton Jablonický,Milada Jablonická

04/07/2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1533-19 - Andrea Grasgrúberová (PDF, 68 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-1533-19 - Andrea Grasgrúberová