Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Úradná tabuľa

18/09/2020

Rozhodnutie V-2330-20 o povolení vkaldu vlstníckeho práva do katastra nehnuteľností - Jozef Polák (PDF, 50 kB)

Rozhodnutie V-2330-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Jozef Polák

Rozhodnutie V-2377-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Eduard Drgonec (PDF, 50 kB)

Rozhodnutie V-2377-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Eduard Drgonec

Rozhodnutie V-2497-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ľudmila Kolaříková (PDF, 53 kB)

Rozhodnutie V-2497-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ľudmila Kolaříková

Rozhodnutie V-2564-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Roland Wiedenig (PDF, 53 kB)

Rozhodnutie V-2564-20 o povolení vkaldu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Roland Wiedenig

18/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub dreviny v počte 1 ks, borovica, pozemok 1916/137, k.ú. Šaštín (PDF, 109 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub dreviny v počte 1 ks, borovica, pozemok 1916/137, k.ú. Šaštín

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub drevín z dôvodu  výstavby nového vedenia podľa projektovej dokumentácie SA_Moravský Sv. Ján, ved. č. 214, NNK,TS,VNK (PDF, 110 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub drevín z dôvodu  výstavby nového vedenia podľa projektovej dokumentácie SA_Moravský Sv. Ján, ved. č. 214, NNK,TS,VNK

Dreviny sa nachádzajú na pozemkoch v katastrálnom území Moravský Svätý Ján. 

Výrub stromov z dôvodov podľa osobitných predpisov - zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ( Zákon o energetike) v k.ú. Moravský Svätý Ján.  (PDF, 108 kB)   Príloha č.1 (PDF, 980 kB)   Príloha č. 2 (PDF, 216 kB)

Výrub stromov z dôvodov podľa osobitných predpisov - zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ( Zákon o energetike) v k.ú. Moravský Svätý Ján. 

17/09/2020

Upovedomenie X-96-2020 o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte - Magdaléna Pošvancová (PDF, 133 kB)

Upovedomenie X-96-2020 o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte - Magdaléna Pošvancová

Upovedomenie X-97-2020 o začatí konaia o oprave chyby v katastrálnom operáte - Magdaléna Pošvancová, (PDF, 151 kB)

Upovedomenie X-97-2020 o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte - Magdaléna Pošvancová

16/09/2020

Rozhodnutie V-2523-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ing. Rastislav Bilas (PDF, 53 kB)

Rozhodnutie V-2523-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ing. Rastislav Bilas

Rozhodnutie V-2309-20 o povolení vkladu vlastníckeho do katastra nehnuteľností - Stefana Borovsky (PDF, 52 kB)

Rozhodnutie V-2309-20 o povolení vkladu vlastníckeho do katastra nehnuteľností - Stefana Borovsky

Rozhodnutie V-2256-20 o povolení vkladu vlastníckeho do katastra nehnuteľností - Vladimíra Fialová, Jana Hlusková,Luboš Fiala (PDF, 52 kB)

Rozhodnutie V-2256-20 o povolení vkladu vlastníckeho do katastra nehnuteľností - Vladimíra Fialová, Jana Hlusková,Luboš Fiala

11/09/2020

Informácia o oznámení o plánovanom výrube drevín Xella Slovensko, spol. s r.o výrub stromov a krov v ochrannom pásme dráhy ŽSR - k. ú. Šaštín (PDF, 158 kB)

Informácia o oznámení o plánovanom výrube drevín Xella Slovensko, spol. s r.o výrub stromov a krov v ochrannom pásme dráhy ŽSR - k. ú.  Šaštín

Oznámenie Xella Slovensko, spol. s r.o o výrube drevín (PDF, 110 kB)

Oznámenie Xella Slovensko, spol. s r.o o výrube drevín

11/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks borovica - k. ú. Kunov (PDF, 109 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks borovica - k. ú. Kunov

09/09/2020

Oznámenie X-93 - 2020 o zistení nesúladu, v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - Anastázia Jiřičková, Štefan Dobrovodský (PDF, 140 kB)

Oznámenie X-93 - 2020 o zistení nesúladu v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - Anastázia Jiřičková, Štefan Dobrovodský

07/09/2020

RRozhodnutie V-2200-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Alojz Skala (PDF, 58 kB)

Rozhodnutie V-2200-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Alojz Skala