Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Úradná tabuľa

23/01/2020

IUpovedomenie o začatí konania o oprave chyby X-141-19 - Ing. Milan Kopec (PDF, 133 kB)

Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby X-141-19 - Ing. Milan Kopec

21/01/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub dreviny (PDF, 107 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub dreviny

21/01/2020

Rozhodnutie V-3446-19 o povolení vkladu - MVDr. Jitka Válková (PDF, 51 kB)

Rozhodnutie V-3446-19 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - MVDr. Jitka Válková

Rozhodnutie V-3824-19 o povolení vkladu - Vladimír Furko (PDF, 53 kB)

Rozhodnutie V-3824-19 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Vladimír Furko

20/01/2020

Upovedomenie o začatí konania - o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku  - osada Hanzlúvka (PDF, 217 kB)

Upovedomenie o začatí konania -o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku

pred poškodzovaním vysadených stromov zverou -  osada Hanzlúvka

17/01/2020

Upovedomenie o začatí konania -o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku - osada Hanzlúvka (PDF, 124 kB)

Upovedomenie o začatí konania -o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku - osada Hanzlúvka

Upovedomenie o zacati konania - orientacny beh KOBRA, Gazarka 2020 (PDF, 124 kB)

Upovedomenie o začatí konania - orientačný beh KOBRA, Gazárka 2020

14/01/2020

Rozhodnutie V-3766-19 o povolení vkladu - MVDr. Jitka Válková (PDF, 52 kB)

Rozhodnutie V-3766-19 o povolení vkladu - MVDr. Jitka Válková

13/01/2020

RRozhodnutie o povolení vkladu V-3968-19 - Jana Rišková (PDF, 52 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3968-19 - Jana Rišková

09/01/2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3765-19 - MVDr. Jitka Válková (PDF, 51 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3765-19 - MVDr. Jitka Válková

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3870-19 - Ľubomír Vadina (PDF, 50 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3870-19 - Ľubomír Vadina