Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Úradná tabuľa

02/04/2020

Rozhodnutie V 3015/2019 

Rozhodnutie V-577-2020 opovolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ladislav Kubíček (PDF, 319 kB)

01/04/2020

Rozhodnutie V-618/2020-1  

Rozhodnutie V-577-2020 opovolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ladislav Kubíček (PDF, 189 kB)

31/03/2020

Rozhodnutie V-596-2020 - MVDr. Jitka Válková

Rozhodnutie V-577-2020 opovolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ladislav Kubíček (PDF, 261 kB)

25/03/2020

Rozhodnutie V-577-2020 opovolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ladislav Kubíček (PDF, 53 kB)

Rozhodnutie V-577-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ladislav Kubíček

25/03/2020

Rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu Mesta Skalica č. SÚ-2019/1418 zo dňa 20.09.2019 (PDF, 501 kB)

Rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu Mesta Skalica č. SÚ-2019/1418 zo dňa 20.09.2019

24/03/2020

Upovedomenie o začatí konania - oplotenie pozemkov Hradište pod Vrátnom (PDF, 122 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na oplotenie pozemku , obec Hradište pod Vrátnom

24/03/2020

Oznámenie o výrube drevín (PDF, 109 kB)   Výrub drevín EKOREM - Jablonica, Rozbehy, Koválov (PDF, 283 kB)

Výrub stromov v ochrannom pásme trasy plynovodu UT TU Malženice GU – TU Jablonica 700/63 v k.ú. Jablonica, Rozbehy, Koválov

20/03/2020

Rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania vo veci vkladu V-490-20 - Anna Tuháčková,Eva Nováková,Rúžena Šounová (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania vo veci vkladu V-490-20 - Anna Tuháčková, Eva Nováková, Rúžena Šounová

19/03/2020

reušenie konania vo veci návrhu na vklad V-544-20 - Pavel Sloup (PDF, 121 kB)

Prerušenie konania vo veci návrhu na vklad V-544-20 - Pavel Sloup

Rozhodnutie V-514-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Radomír Cieslar (PDF, 52 kB)

Rozhodnutie V-514-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Radomír Cieslar

17/03/2020

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností V-541-20 - Ivan Miča (PDF, 51 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností V-541-20 - Ivan Miča

16/03/2020

 Informácia o oznámení (PDF, 110 kB)  Oznámenie o výrube EKOREM (PDF, 221 kB)

Výrub stromov v ochrannom pásme trasy plynovodu UT TU Jablonica – rieka Morava 700/63, v k.ú. Jablonica, Hlboké, Senica, Rybky, Rohov.

16/03/2020

Oznámenie vo veci opravy chyby X-26-2020 - Ing. Ľudovít Chrenka (PDF, 85 kB)

Oznámenie  vo veci opravy chyby X-26-2020 - Ing. Ľudovít Chrenka