Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Úradná tabuľa

 

01.07.2020

Pozemkový a lesný odbor:

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres Svidník“

Svidník

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=svidnik&f


 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OSŽP - 2020-09-09 - Kanalizácia Ladomirová - užívanie vodnej stavby - verejná vyhláška (361,6 kB) pdf
OSŽP - 2020-08-10 - Upovedom. o začatých konaniach, Garbarčík (131,7 kB) pdf
OSŽP - 2020-08-07 - Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS - VDJ Nižný Komárnik - povolenie - verejná vyhláška (1,8 MB) pdf
OSŽP - 2020-08-03 - Príloha č.1 Prehľadná situácia (1) (1,6 MB) pdf
OSŽP - 2020-08-03 - Informácia pre verejnosť (152,1 kB) pdf
OSŽP - 2020-08-03 - Final EIA Svidník 072020 (1) (2,4 MB) pdf
OSŽP - 2020-07-29 - Majdáková Upovedom. o začatých S.K. (129,5 kB) pdf
OSŽP - 2020-07-23 - Upovedom. o začatých S.K. (133,0 kB) pdf
OSŽP - 2020-07-21 - Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá - Svidník (55,8 kB) pdf
PLO - 2020-06-11 - Verejná vyhláška (293,9 kB) pdf
PLO – 2020-04-29 - Zmena druhu pozemku podľa § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v.z.n.p, v k.ú. Kuková – Verejná vyhláška (107,9 kB) pdf
PLO - 2020-02-17 - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Mestisko (364,1 kB) pdf
PLO - 2020-02-17 - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Valkovce (352,0 kB) pdf
PLO - 2020-02-17 - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Radoma (365,3 kB) pdf
PLO - 2019-12-13 - Zastavenie lovu vlka dravého 2019/2020 (582,8 kB) pdf
PLO - 2019-11-11 - Systém náležitej starostlivosti – informácia pre obhospodarovateľov lesa (210,7 kB) pdf