Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Verejná služba a štátna služba

  • č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • č. 400/2009 z.z. zákon o štátnej službe v znení neskorších predpisov.