Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2019, Piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
1. Žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby (326,7 kB) pdf
2. Prihláška na skúšku, zverejnené 09.11.2016 (160,3 kB) pdf
3. Prihláška na opakovanú skúšku vodiča vozidla taxislužby, zverejnené 20.3.2014 (362,0 kB) pdf
4. Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zverejnené 09.11.2016 (159,8 kB) pdf
5. Žiadosť o udelenie /zmenu /doplnenie koncesie na taxislužbu, zverejnené 28.07.2014 (335,9 kB) pdf
6. Príloha č. 1 k žiadosti o udelenie/zmenu/doplnenie koncesie na taxislužbu - vozidlá taxislužby, zverejnené 28.07.2014 (316,4 kB) pdf
7. Príloha č. 2 k žiadosti o udelenie/zmenu/doplnenie koncesie na taxislužbu - stanovištia taxislužby, zverejnené 28.07.2014 (322,0 kB) pdf
8. Príloha č. 3 k žiadosti o udelenie/zmenu/doplnenie koncesie na taxislužbu - vodiči taxislužby, zverejnené 28.07.2014 (308,6 kB) pdf
9. Žiadosť na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej, nákladnej cestnej dopravy, zverejnené 01.02.2016 (158,9 kB) pdf
10. Žiadosť o vydanie licencie spoločenstva, zverejnené 01.02.2016 (152,0 kB) pdf
11. Údaje o štruktúre vozidlového parku v nákladnej,osobnej doprave, k žiadosti o vydanie licencie spoločenstva, zverejnené 01.02.2016 (144,4 kB) pdf
12. Žiadosť o vydanie jednorázových prepravných povolení na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru (160,4 kB) rtf
13. Žiadosť o vydanie jednorázových prepravných povolení na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu (70,8 kB) rtf
Metodický pokyn číslo 93/2018: Postup pre prideľovanie a vydávanie trvalých prepravných povolení CEMT a postup pri odovzdávaní jednorazových prepravných povolení vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy, zverejnené 21.08.2018 (402,4 kB) pdf