Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

ZEP - Mgr. Monika Kapova do 2020

KEP certifikáty
Dátum platnosti od:

09. apríla 2019 10:28:44

Dátum platnosti do:

08. apríla 2020 10:28:44

Poznámka:

 

Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné elektronické dokumenty:

- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- výpis zo živnostenského registra - verejný
- výpis zo živnostenského registra - neverejný
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané