Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Zoznam utajovaných skutočností

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Zoznam utajovaných skutočností v zmysle § 8 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe § 2 nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností:

 

- dokumentácia kritickej infraštruktúry a obrannej infraštruktúry (prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, prehľad určených automobilových ciest, režimové opatrenia, smernice, bezpečnostný plán) (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- plány na plnenie úloh v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové situácie a pri ich riešení (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- riešenie krízových situácií v súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy, ak to ich povaha vyžaduje (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- údajový dokument hospodárskej mobilizácie (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

-  prehľad dislokácie záložných miest riadenia (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- dislokácia chránených pracovísk (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. e.)

 

- civilné núdzové plánovanie (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- dokumentácia vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva v čase krízovej situácie (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. a.)

 

- informácie o bezpečnostnej situácii (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. b.)

 

- systém a organizácia ochrany objektov, v ktorých sa vyskytujú utajované skutočnosti, vrátane systémov technického, elektrického a elektronického zabezpečenia (nariadenie vlády SR č. 216/2004 §1 písm. e.)

 

Uvedené utajované skutočnosti majú stupeň utajenia "Vyhradené". Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohli byť poškodené záujmy Slovenskej republiky v krízových situáciách, alebo by mohli byť poškodené právom chránené záujmy právnickej osoby alebo fyzickej osoby.