Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Publicitné aktivity

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Všetky reprezentačné materiály budú k dispozícii aj na tejto webovej stránke. Reprezentačné materiály budú informovať o projekte a jeho prínosoch pre verejnosť:

 

 • Reklamná tabuľa
  Reklamná tabuľa je podľa Manuálu pre informovanie a publicitu povinnou súčasťou v projekte Centrálnej ohlasovne. Tabuľa bola vyrobená po podpise Zmluvy o dielo č. SE-OVO-4/100/2010 a vzápätí bola nainštalovaná pred budovou Ministerstva vnútra na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave. Reklamnú tabuľu k projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne si môžte pozrieť tu. (JPG, 66 kB) 
 • Označenie komunikačno - technologickej infraštruktúry nálepkami
  Povinnosťou podľa Manuálu pre informovanie a publicitu je viditeľne označiť hardvérové a softvérové vybavenia zabezpečené z prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Na viditeľné označenie v tomto prípade použijeme nálepky vyrobené na tento účel. Vizuál malých nálepiek, ktoré sa používajú zväčša na označenie hardvérového vybavenia, myší, nájdete tu (JPG, 43 kB) a veľké nálepky na označenie ostatného hardvéru a softvéru nájdte tu (JPG, 22 kB).
 • Letáky
  Letáky sú náhradným riešením za reklamnú tabuľu. Reklamná tabuľa je umiestnená len pred budovou Ministerstva vnútra SR, na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave. Keďže sa tento projekt dotýka všetkých občanov a jeho realizácia ovplyvní 2 922 ohlasovní pobytu po celom Slovensku, reklamnú tabuľu na týchto miestach bude nahrádzať leták, ktorý obsahuje informácie totožné s informáciami na reklamnej tabuli. Vizualizáciu letáku si môžete pozrieť tu (JPG, 45 kB).
 • Inzercia v tlači
  Pripravili sme pre Vás inzerciu, ktorú si môžete pozrieť tu. Prvé kolo inzercie bolo zrealizované v regionálnych týždenníkoch.
 • Informačné akcie
  V rámci projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne je povinnosťou dodávateľa zabezpečiť dve informačné akcie.
  Prvá informačná akcia sa konala  23. mája 2012 v Banskej Bystrici v hoteli LUX. Prezentácie, fotografie a všetky dostupné dokumenty si môžete pozrieť tu (PPT, 1 MB).
  O termíne, mieste konania a priebehu druhého workshopu Vás budeme informovať. Realizácia druhého workshopu je naplánovaná ku koncu projektu, vo februári 2014.
 • Reklamné predmety
  Navrhnuté reklamné predmety sú perá, ktoré obdržali účastníci prvej informačnej akcie. Ich vzhľad si môžete pozrieť tu. (JPG, 40 kB)
 • Informačná brožúra
  Informačná brožúra bude vydaná ku koncu projektu a bude informovať o dôležitých míľnikoch pri realizácii a o prínosoch, ktoré tento projekt prinesie.
 • Trvalá vysvetľujúca tabuľa
  Trvalá vysvetľujúca tabuľa bude najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia a odovzdania projektu umiestnená pred budovou Ministerstva vnútra SR na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave. Pri realizácii trvalej vysvetľujúcej tabule sa budeme riaidť podľa Manuálu pre informovanie a publicitu.
 •  

     

Vyberte si súbor informácií o projekte:

Malé nálepky - centrálna ohlasovňa
reklamná tabuľa - centrálna ohlasovňa
veľké nálepky - centrálna ohlasovňa