Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení

Bratislava, 22. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 (PDF, 394 kB) výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2, zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom Zmeny č. 1 (PDF, 394 kB) k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je navýšenie alokácie na výzvu.

 

Dôležité odkazy

Mapa vyhlásených výziev (PDF, 275 kB)

 

 

 Zlepšenie životných podmienok Rómov na lokálnej úrovni (PDF, 2 MB)

7 príkladov dobrej praxe (PDF, 33 MB)

Dôležité oznamy