Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení

Bratislava, 22. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 (PDF, 394 kB) výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2, zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom Zmeny č. 1 (PDF, 394 kB) k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je navýšenie alokácie na výzvu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy