Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2018, Štvrtok
 

Často kladené otázky (FAQ)


:


Často kladené otázky k výzve zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2017-2
12. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s...

Často kladené otázky k výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1
12. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - ...

Často kladené otázky k verejnému obstarávaniu
27. 04. 2017

Otázka: V akom dokumente sú uvedené doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie pre prijímateľa týkajúce sa uskutočnenia verejných obstarávaní v rámci projektov financovaných SO pre OP ĽZ? Záväzným dokumentom, ktorý má metodicky viesť prijímateľa a napomáhať mu pri...

Často kladené otázky k výzve na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1
21. 03. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Zoznam...

Často kladené otázky k výzve na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3
07. 03. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3. Zoznam...

Otázky k výzve na výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC613-2016-2)
31. 01. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier. Najčastejšie kladené otázky: Bezbariérovosť Energetická hospodárnosť budov ITMS2014+ Oprávnenosť...

Všeobecné otázky k výzvam
08. 09. 2016

Všeobecné otázky k výzvam

Otázky k výzvam na výstavbu/rekonštrukciu materských škôl (OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b)
08. 09. 2016

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje, z ktorého je na tieto projekty...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]