Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Metodické dokumenty

Príručky pre žiadateľa:


Príručky k oprávnenosti výdavkov:


Príručky pre prijímateľa:


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Dôležité infromácie ohľadom verejného obstarávania (PDF, 186 kB)


USMERNENIA


Vzor zmluvy o NFP:


Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:


Rôzne: