Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2018, Pondelok
 

Ďalšia výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier

26. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2.

Vyhlásená - 26. mája 2017

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 16. januára 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 02. júla 2018 (DOCX, 62 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018 (DOCX, 61 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 597 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 979 kB) 

Často kladené otázky (PDF, 389 kB) 

 

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení oznámenia o zmene termínu (PDF, 723 kB)

Vývoj alokácie výzvy

Graf k stiahnutiu (JPG, 43 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]