Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o kvalite ovzdušia v Prešovskom kraji za rok 2018 a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní (1,4 MB) pdf
Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia realizované v roku 2018 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (210,4 kB) pdf
Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok k 30. 9. 2019, zverej. 29. 10. 2019 (259,3 kB) pdf
Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok k 30. 6. 2019, zverej. 18. 9. 2019 (259,5 kB) pdf
Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenie kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice - č. OU-PO-OSZP2-2014/39546 zo dňa 12.11.2014 (786,2 kB) pdf
Oznámenie o vyhlásení začatia uplatňovania opatrení akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenie kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice v roku 2014 (198,0 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2012 (779,7 kB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Prešov a obce Ľubotice z roku 2014 (1,8 MB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2013 (874,5 kB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizované v rokoch 2013-2015 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kladzany, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec (377,5 kB) pdf
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizované v rokoch 2013-2015 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,2 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2014 (818,4 kB) pdf
Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice - č. OU-PO-OSZP2-2017/07799-01 zo dňa 24.01.2017 (206,0 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2015 OU-PO-OSZP2-2017/011572 zverej. 12.12.2017 (1,3 MB) pdf
Vyhodnotenie opatrení PZKO realizovaných v roku 2016 a 2017 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice (287,9 kB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016 OU-PO-OSZP2-2017/050540, zverej. 27.12.2017 (862,2 kB) pdf
Doplnenie informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní v Prešovskom kraji za rok 2016, zverej. 5.10.2018 (1,2 MB) pdf
Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2017 OU-PO-OSZP2-2018/044342-03 zverej. 31.12.2018 (1,0 MB) pdf
Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok k 31. 12. 2018, zverej. 19.03.2019 (542,6 kB) pdf
Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok k 31. 3. 2019, zverej. 10. 5.2019 (258,0 kB) pdf