Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie - Štátna vodná správa

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja

 Vzory žiadostí a ďalšie informácie o štátnej vodnej správe nájdete v spodnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie