Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja - Vlastný materiál (PDF, 634 kB)

Prílohy :

Príloha 1:   Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovodmi podľa okresov (PDF, 131 kB)

Príloha 2:   Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa vodárenských spoločností (XLS, 61 kB)

Príloha 3:   Prehľad obcí s rozostavaným vodovodom (XLS, 39 kB)

Príloha 4:   Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa krajov (XLS, 42 kB)

Príloha 5:   Vodné zdroje navrhované na vyradenie             (XLS, 56 kB)

Príloha 6:   Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou (XLS, 106 kB)

Príloha 7:   Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody (XLS, 83 kB)

Príloha 8:   Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu (XLS, 78 kB)

Príloha 9:   Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie (XLS, 47 kB)

Príloha 10: Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností (PDF, 210 kB)

Príloha 11: Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou (XLS, 98 kB)

Príloha 12: Prehľad všetkých obcí Prešovského kraja podľa okresov, problémy vo vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2015 (XLS, 168 kB)

Grafy :

Graf 1:       Podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov z celkového počtu obyvateľov (XLSX, 17 kB)

Graf  4:      Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu (XLSX, 18 kB) 

Mapové prílohy :

 č. 4            Nadradené vodárenské sústavy (PDF, 462 kB)