Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Tlačové informácie


:

RSS


Poškodení mimoriadnou udalosťou budú môcť požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc
02. 01. 2012

Ľudia, ktorým mimoriadna udalosť poškodila alebo zničila obydlie, už budú môcť získať jednorazovú finančnú výpomoc. Systém pomoci štátu na zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí a zachovanie životnej úrovne poškodených ľudí upravuje novela zákona o civilnej ochrane, ktorá nadobudla...