Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

33. medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca

12. 12. 2019

Zrejme posledným veľkým medzinárodným podujatím tohto roka bola 33. medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorá sa konala od 9. do 12. decembra  v švajčiarskej Ženeve. Sekcia krízového riadenia MV SR sa tohto humanitárne významného podujatia zúčastnila vôbec po prvý krát, a stala sa tak súčasťou slovenskej delegácie pozostávajúcej zo zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva obrany SR, slovenského Červeného kríža a prirodzene zamestnancov stáleho zastúpenia SR pri OSN.
Tohtoročná konferencia sa niesla z znamení motta „Act Today, Shape Tomorrow“ (konaj dnes, formuj zajtra) a jej primárnym objektom záujmom boli životy ľudí postihnutých ozbrojenými konfliktmi, katastrofami a inými mimoriadnymi udalosťami. Cieľom konferencie bolo už tradične ovplyvniť globálny humanitárny program a preskúmať súčasné a budúce výzvy ovplyvňujúce ľudí a existujúce spoločenstvá.

Medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca je najvyšším poradným orgánom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (Hnutie), na ktorom sa vysoké zmluvné strany Ženevského dohovorov stretávajú so zložkami Hnutia za účelom diskusie o dôležitých humanitárnych záležitostiach, a zároveň sa na tejto úrovni prijímajú spoločné záväzky. Je to jedinečné nepolitické fórum, konajúce sa zvyčajne každé štyri roky, na ktorom majú zložky Hnutia rovnaký hlas ako štáty – zmluvné strany.  Zároveň  je táto medzinárodná konferencia, popri „Humanitárnom týždni“ („HNPW“ - Humanitarian Networks and Partnership Week), konajúcom sa každoročne v Ženeve začiatkom roka, zrejme najvýznamnejším fórom ponúkajúcim priestor na stretnutie a diskusiu aktérov pôsobiacich v oblasti humanitárneho práva, v tomto prípade najmä priestor na stretnutie sa národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ktorých je v súčasnosti na celom svete 191) so zástupcami Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC); za účasti pozorovateľov, medzi ktorých patria humanitárne organizácie, OSN a niekoľko jej špecializovaných agentúr, ako aj rôznych vládnych a mimovládnych organizácií a ďalších humanitárnych partnerov.

Konferencia bola rozdelená do troch tematických blokov: Medzinárodné humanitárne právo, Posun zraniteľnosti a Dôvera v humanitárne akcie. Každý tematický blok bol súčasne spojený s priestorom pre vystúpenia národných delegácií a rokovaniami o navrhnutých rezolúciách súvisiacich s konkrétnou tematikou. Tohtoročná konferencia bola významná aj z toho pohľadu, že v roku 2019 si pripomíname 70. výročie prijatia Ženevských dohovorov z roku 1949. 33. medzinárodná konferencia tak vytvorila vhodný čas a priestor pre členov konferencie, aby opätovne potvrdili svoj záväzok v oblasti medzinárodného humanitárneho práva a usilovali sa o jeho úplné uplatňovanie a vykonávanie, a to najmä na vnútroštátnej úrovni. Slovenská republika sa k tomuto záväzku v plnej miere hlási a usiluje o jeho napĺňanie, čo sme verejne deklarovali počas vystúpenia zástupcu MZVaEZ SR na tomto fóre.

Dominika Reynolds
SKR MV SR

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Verejné obstarávanie na MV SR

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie