Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Cvičenie IDMEX (International Disaster Management Exercise)

18. 09. 2019

V období 14. – 18. septembra 2019 sa v exotickom prostredí holandského Karibiku (patria sem ostrovy Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius) uskutočnil nový typ cvičenia vo formáte tzv. „Plug-In“, kedy do prebiehajúceho vojenského cvičenia s názvom Royal Dutch Navy Caribbean Cost 2019 sa pričlenil prvok civilnej ochrany aj so slovenským zastúpením. Cvičenie IDMEX (International Disaster Management Exercise) sa organizovalo v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a hostiteľskými organizáciami, pričom poskytlo reálne podmienky na otestovanie medzinárodnej aktivácie mechanizmu civilnej ochrany vrátane vzájomného pôsobenia záchranárskych modulov, technických tímov, európskeho tímu civilnej ochrany, inštitúcií pod správou OSN s osobitným zameraním na širšiu reakciu na núdzové situácie, vrátane humanitárnych a iných príslušných medzinárodných aktérov, berúc do úvahy aj občiansko-vojenské vzťahy. Navrhnuté scenáre poskytli možnosť precvičiť podporu EÚ a jej členských štátov na rozsiahle katastrofy v oblasti Karibiku (hurikány a iné extrémne prejavy počasia, sopečná aktivita, vlny tsunami a ďalšie). Slovenská republika bola zastúpená vybranými členmi modulu ETC – Dočasné núdzové ubytovanie, ktorý zriaďuje Hasičský a záchranný zbor, v spolupráci s Asociáciou Samaritánov SR a dvoma expertmi zo sekcie krízového riadenia (Mgr. Pavol Baričič, Mgr. Ing. Dominika Reynolds), ktorí tvorili súčasť európskeho tímu civilnej ochrany. Ďalších účastníkov cvičenia tvorili zástupcovia modulov z Rakúska, Holandska, Španielska, Českej republiky a ostatní experti, pochádzajúci z členských štátov mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Náročné miestne podmienky preverili schopnosti všetkých zúčastnených, ktorí pomáhali miestnej civilnej ochrane zvládnuť náročnú úlohu – spamätať sa po zničujúcom hurikáne „EURIAN“ a zvládnuť rýchlu a efektívnu pomoc. Táto problematika bola o to aktuálnejšia, pretože ešte stále prebiehajú reálne operácie na Bahamách po pustošení hurikánu Dorian. Preto takéto formy odbornej prípravy veľmi napomáhajú k spoločnej pripravenosti na akékoľvek mimoriadne udalosti.