Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. júl 2020, sobota
 

Európskym ambasádorom pre linku 112 je europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová

14. 07. 2009

Národná tiesňová linka 112 Slovenskej republiky má svoju ambasádorku v Európskom parlamente. Stala sa ňou Monika Flašíková – Beňová.
Úlohou európskej ambasádorky tiesňovej linky 112 je venovať sa v Europarlamente problematike rozvoja integrovaného záchranného systému a funkčnosti tiesňovej linky 112. Konkrétne by mala podporovať šírenie informácií, výmenu skúseností a sieťovanie zamerané na ďalší rozvoj služieb pre ľudí v tiesni, ako aj iniciovať konkrétne kroky v prospech pozdvihnutia slovenskej 112-tky na úroveň európskeho štandardu.

Práci v prospech rozvoja služieb integrovaného záchranného systému a tiesňovej linky 112 sa v rámci Európskeho parlamentu venujú poslanci viacerých krajín. Ich aktivitu a výsledky oceňuje Európska asociácia tiesňových liniek udelením titulu „MEP 112 Champion“ (EENA, viac na www.eena.org ), ktorý získala aj Monika Flašíková – Beňová.

Svoju rolu ambasádorky národnej tiesňovej linky 112 odštartovala europoslankyňa návštevou Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Trnave, kde sa bližšie oboznámila s O linke 112organizačným a technickým zabezpečením linky 112, ale aj s niektorými konkrétnymi problémami, ktoré súvisia s jej ďalším rozvojom. Bola informovaná aj o návrhu Štatútu pre splnomocnenca vlády SR pre integrovaný záchranný systém, ktorý by mal zastrešiť ďalší rozvoj integrovaného záchranného systému, zosúladiť ho s aktuálnymi európskymi požiadavkami a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu služieb občanom v tiesni.

Svoje rozhodnutie stať sa európskou ambasádorkou národnej tiesňovej linky 112 odôvodnila Monika Flašíková – Beňová takto: „Ako politička mám tú česť reprezentovať občanov, ale aj povinnosť reagovať na ich potreby a podporovať iniciatívy, ktoré vedú k ich naplneniu. Jednotné číslo tiesňového volania 112 považujem za dôležitú bránu k dostupnej a efektívnej službe pre všetkých občanov, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, navštevujú ju alebo cestujú po Európe a ocitnú sa v tiesni. Chcem preto podporiť jej ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality služieb pre ľudí, ktorí sú v ohrození života a potrebujú promptnú a profesionálnu pomoc.“

Europoslankyňa s krajským riaditeľom Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vladimírom Mrvom a operačným dôstojníkom hasičov
Monika Flašíková-Beňová s prednostom Obvodného úradu v Trnave Jánom Dutkom
Monika Flašíková-Beňová s prednostom Obvodného úradu v Trnave Jánom Dutkom a riaditeľom odboru CO a krízového riadenia Jozefom Klukom
Návšteva európskej ambasádorky IZS v trnavskom koordinačnom centre
Návšteva európskej ambasádorky IZS v trnavskom koordinačnom centre
Návšteva európskej ambasádorky IZS v trnavskom koordinačnom centre
Návšteva európskej ambasádorky IZS v trnavskom koordinačnom centre
Návšteva európskej ambasádorky IZS v trnavskom koordinačnom centre