Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Na povodňové záchranné práce sa už uhradilo viac ako 14 miliónov eur

13. 04. 2011

Vyplýva to z Informácie o stave preplácania výdavkov obciam na záchranné práce po povodniach 2010, ktorú vzala vláda na vedomie. Viac ako 12 miliónov eur bolo v auguste 2010 vyčlenených na povodňové zabezpečovacie práce za máj a jún 2010 /z tejto sumy obce dostali 11 786 503 eur/. Na základe Správy o priebehu a následkoch povodní od 1. januára do 31. augusta 2010 bol pre obvodné úrady a obce v decembri 2010 schválený doplatok na povodňové zabezpečovacie práce vo výške viac ako 2 milióny eur /obce z toho dostali 1 757 632/. Finančné prostriedky obce získali po vykonanej verifikácii účtovných dokladov súvisiacich s povodňovými záchrannými prácami.

Nakoľko povodňové záchranné práce pokračovali aj po 31. auguste 2010, obce, v ktorých pretrvával 2. stupeň povodňovej aktivity si uplatňovali a stále uplatňujú finančné prostriedky PROSTREDNÍCTVOM OBVODNÝCH ÚRADOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Na rokovanie Výboru vlády pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami v roku 2010 sa v súčasnosti pripravuje návrh Dohody pre vykonávanie rozhodnutia Komisie o udelení dotácie z Fondu solidarity EÚ na financovanie mimoriadnych opatrení v SR, povodne máj-jún 2010. Vláda by o ňom mala rokovať do konca apríla. Do konca mája by sa mala zaoberať aj návrhom implementačných pravidiel a návrhom na rozdelenie pridelených finančných prostriedkov vo výške 20 431 000 eur. O účele použitia financií rozhodne vláda na odporúčanie Výboru.