Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Národný deň 112

03. 12. 2018

Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s okresnými úradmi SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  vyhlásila 3. septembra 2018 pre školský rok 2018/2019 už VI. ročník výtvarnej súťaže s témou „Veď aj ja som záchranár".

 

Do súťaže sa mohli zapojiť účastníci v kategóriách:

  •  deti materských škôl
  •  žiaci základných škôl I. stupňa
  •  základných škôl II. stupňa
  •  žiaci špeciálnych škôl.

Cieľom súťaže bolo  priblížiť deťom a žiakom hravou formou (rôznorodými výtvarnými technikami a formami, napr. kresby, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety), motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

Vyhodnocovanie výtvarnej súťaže v rámci okresných úradov prebiehalo od 30.11.2018 do 03.12.2018  v spolupráci s 8 koordinačnými strediskami integrovaného záchranného systému SR, v ktorých si budú môcť ocenené deti spolu s pedagogickým dozorom pozrieť priestory a spoznať  tak zblízka prácu ich operátorov.

Poďakovanie a blahoželanie patrí všetkým: deťom,  pedagógom za čas, ktorí deťom venovali, rodičom, kolegom z odborov krízového riadenia okresných úradov, operátorom koordinačných stredísk, kolegom zo sekcie krízového riadenia MV SR, prednostom okresných úradov, jednoducho všetkým, ktorí sa na príprave Národného dňa 112 podieľali.

Ďakujeme a blahoželáme oceneným.

Oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu
Sekcie krízového riadenia MV SR