Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2020, nedeľa
 

Regionálne fórum o trvalo udržateľnom rozvoji

23. 03. 2019

V dňoch 21 a 22.3.2019 sa v švajčiarskej Ženeve konalo ďalšie stretnutie Regionálneho fóra o trvalo udržateľnom rozvoji. Regionálne fórum je významnou platformou ponúkajúcou príležitosť pre diskusiu k problematike cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktorú organizuje UNECE v úzkej spolupráci s regionálnym systémom OSN. Regionálne fórum o trvalo udržateľnom rozvoji  nadväzuje na program Agendy 2030 a jeho ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v regióne EHK (Európska hospodárska komisia) OSN a skúma ich vykonávanie. Zameriava sa na praktické učenie s pridanou hodnotou a partnerským vzdelávaním a vytvára regionálny priestor na zdieľanie politických riešení, osvedčených postupov a výziev v oblasti implementácie SDG a pomáha identifikovať hlavné regionálne a subregionálne trendy. Ako medzivládny mechanizmus zvoláva Regionálne fórum EHK OSN v úzkej spolupráci s regionálnym systémom OSN a je otvorené účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane medzinárodných a regionálnych organizácií, občianskej spoločnosti, akademickej obce a súkromného sektora.

Slovenská republika bola tento rok poctená osobnou pozvánkou na moderovanie jedného z okrúhlych stolov k problematike klimatických zmien. Tejto funkcie sa úspešne zhostila Mgr. Ing. Dominika Reynolds zo sekcie krízového riadenia MV SR, ktorá okrem moderovania samotného stretnutia reprezentovala Slovensko a nadviazala kontakty na medzinárodnej úrovni.

Najbližšie sa bude v Ženeve konať Globálne fórum k problematike trvalo udržateľného rozvoja, významné stretnutie, súčasťou ktorého budú ministerské okrúhle stoly. Slovensko sa tohto stretnutia, ktoré sa bude konať v máji tohto roku, plánuje tiež zúčastniť. 

Sekcia krízového riadenia MV SR

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Verejné obstarávanie na MV SR

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie