Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Úspešný Európsky deň tiesňového čísla 112

14. 02. 2012

Slovenská republika si už po tretíkrát pripomenula Európsky deň tiesňového čísla 112, ktorý sa konal 11. februára. Ministerstvo vnútra aj tento rok sprístupnilo koordinačné strediská verejnosti. Na siedmich z nich sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorých sa zúčastnilo približne tisíc detí zo základných, stredných a vysokých škôl. Tu sa oboznámili s fungovaním tiesňového čísla a činnosťou policajtov, záchranárov a hasičov. Ich pozornosť upútali aj praktické ukážky a krátke psychologické filmy z rizikových oblastí. Najviac detí prišlo v trenčianskom kraji, v ktorom boli odmenení aj deviati talentovaní žiaci za svoje výtvarné práce v súťaži „Ako tiesňové číslo 112 pomáha deťom?“

Na koordinačnom stredisku v Košiciach pri príležitosti Európskeho dňa tiesňového čísla 112 vyhlásili súťaž pre základné a špeciálne školy. Oslovili 82 škôl. Vybraté práce budú vystavené v priestoroch centra voľného času. Autori budú odmenení v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov na vernisáži výstavky za podpory médií 30. marca.

Ministerstvo vnútra vyhlásilo k tomuto dňu celoslovenskú súťaž pre základné školy vo výtvarných dielach alebo fotografiách a esejách. Pre obe kategórie je vyhlásená téma: „Šťastie poznávame v nešťastí a zdravie v chorobe. Až vtedy si uvedomíme, aká je dôležitá pomoc druhému. 112 – číslo tvojho života.“ Súťaž bude prebiehať na regionálnej a následne na celoslovenskej úrovni. Z víťazných prác sa vyhotoví kalendár a zborník, ktorý bude slúžiť na oslavy národného dňa tiesňového čísla 112 v budúcom roku.

Popri tejto akcii prebieha aj propagácia tiesňového čísla 112 v mestských hromadných dopravných prostriedkoch v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.