Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

Vláda schválila nový štatút ústredného krízového štábu

28. 03. 2019

Keďže  poslednej novely štatútu ústredného krízového štábu uplynula dlhá doba, počas ktorej došlo k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré majú vplyv na fungovanie ústredného krízového štábu, ministerstvo vnútra vypracovalo návrh nového štatútu ústredného krízového štábu. Materiál v stredu 27. marca 2019 schválila vláda.

Vláda SR zriadila ústredný krízový štáb v súlade s § 4 odsek 2 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Jeho prvý štatút MV SR vypracovalo v septembri 2002, následne bol štatút novelizovaný v marci 2008.

Štatút ústredného krízového štábu ustanovuje:

  • pôsobnosť ústredného krízového štábu,
  • jeho zloženie a úlohy,
  • spôsob zabezpečenia činnosti,
  • definuje zásady a podmienky jeho rokovania,
  • ustanovuje spôsob finančného zabezpečenia plnenia úloh.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Verejné obstarávanie na MV SR

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie