Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Vysokozdvižná plošina pre systém včasného varovania

06. 02. 2020

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR (ďalej len „ministerstvo“) má od nového roku k dispozícii novú vysokozdvižnú plošinu, ktorá bude využívaná technikmi ministerstva na opravy, údržbu a demontáže sirén, ktoré sú súčasťou komplexného systému včasného varovania obyvateľstva na Slovensku. Vysokozdvižná plošina sa bude používať predovšetkým pre sirény umiestnené na ťažko dostupných miestach. Ministerstvu to umožní realizovať rýchlejšie a bezpečnejšie servisné zásahy a zároveň promptnejšie reagovať v prípade požiadaviek na demontáže od jednotlivých obcí.

Zabezpečenie vysokozdvižnej plošiny je súčasťou dlhodobého úsilia o maximalizovanie využívania vlastných kapacít pre údržbu systému včasného varovania, čo prináša významnú úsporu finančných prostriedkov. Okrem vysokozdvižnej plošiny bolo už v roku 2019 zabezpečené odborného preškolenia technikov na opravu a údržbu sirén. Zároveň bol zaobstaraný diagnostický softvér umožňujúci identifikáciu konkrétnej poruchy na elektronickej siréne a jej následnú opravu. 

Systém včasného varovania v súčasnosti tvorí viac ako 1700 elektronických sirén a príslušnej komunikačnej infraštruktúry, ktoré je možné diaľkovo ovládať priamo z koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska ministerstva. Viac ako 900 elektronických sirén je v majetku ministerstva. Menšie obce navyše disponujú aj staršími miestne ovládanými elektromotorickými sirénami, ktorých je viac ako 1000 a sú rovnako majetkom ministerstva. Údržba tejto infraštruktúry je zabezpečená nie len dodávateľsky, ale v stále väčšej miere aj vlastnými zamestnancami ministerstva.

V priebehu nasledujúcich troch rokov bude veľká časť zastaraných elektromotorických sirén nahradená modernými diaľkovo ovládanými elektronickými sirénami. Celkovo pôjde o 620 sirén, ktoré budú umiestnené v 465 obciach na území celého Slovenska.