Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Zástupcovia MV SR sa zúčastnili na rokovaní Európskeho fóra pre znižovanie rizika katastrof v Ríme

25. 11. 2018

V dňoch 21. – 23. novembra 2018 sa v Ríme pod záštitou Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof (UNISDR) a  v spolupráci s Európskou Komisiou a Radou Európy konalo každoročné stretnutie platformy Európskeho fóra pre znižovanie rizika katastrof (EFDRR).

Nadväzujúc na výsledky stretnutia EFDRR v Turecku 2017 a stretnutia Globálnej platformy v Mexiku 2017, tohtoročné stretnutie bolo prioritne zamerané na adresovanie kľúčových otázok, ktoré môžu urýchliť implementáciu Sendaiského rámca 2015 - 2020 v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Parížskou dohodou.

Vzhľadom na účasť takmer 900 odborníkov z verejnej správy i súkromnej sféry bolo toto stretnutie zároveň jedinečnou príležitosťou na výmenu národných skúseností za účelom zlepšenia rozvoja, posilnenia odolnosti, znižovania hospodárskych rizík.

Slovenská republika bola poctená ponukou UNISDR na moderovanie jedného z mnohých stretnutí, ktoré sa konalo v rámci platformy; zamestnankyňa Sekcie krízového riadenia MV SR sa zhostila tejto úlohy počas pracovného stretnutia s účasťou panelu medzinárodných odborníkov pre oblasť znižovania rizika katastrof.