Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. november 2019, streda
 

Tlačové informácie


:

RSS


Od 1. februára 2013 je účinná novela vyhlášky upravujúca varovanie obyvateľstva
01. 02. 2013

Ide o vyhlášku MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. Novela reaguje na prudký vedecký a technický rozvoj v posledných rokoch v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb. Štát bude...

Správu o vyhodnotení cvičenia Havran 2012 vláda schválila
15. 01. 2013

Vláda 16. januára 2013  prerokovala a schválila  Správu o vyhodnotení  cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike  HAVRAN 20122 na národnej úrovni. Cvičenie sa konalo 17. a 18. októbra 2012 pod gesciou Ministerstva vnútra SR. Správa poskytuje...

Slovenská republika podporuje vstup Rumunska do Schengenu
10. 01. 2013

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček sa 10. januára 2013 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Rumunska Bogdanom Tohăneanuom. Témami rokovania boli najmä vstup Rumunska do Schengenského priestoru a spolupráca v oblasti vnútorných záležitostí.  Vstup Rumunska...

Štát preplatí obciam záchranné práce
21. 12. 2012

Vláda dňa 19. decembra 2012 odsúhlasila návrh ministerstva vnútra na úhradu výdavkov  obciam  za záchranné práce počas mimoriadnych udalostí – prívalového dažďa a požiaru skládky tuhého komunálneho odpadu v obciach Vinohrady nad Váhom a Trstice na území územného obvodu Obvodného...

Medzinárodné stretnutie k projektu CIWIN
19. 12. 2012

V Bratislave sa  17. decembra 2012 uskutočnilo odborné stretnutie so zahraničnou účasťou k projektu CIWIN /Critical Infrastructure Warning Information Network/, ktorý vznikol v roku 2007 z iniciatívy Európskej komisie (EK) na vytvorenie bezpečnej komunikačnej siete pre oblasť ochrany...

Vláda schválila aktualizáciu Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike
19. 12. 2012

Vláda dňa 19. decembra 2012 schválila aktualizáciu Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva do roku 2013. Dôvodom na zmenu koncepcie je nedostatočné finančné zabezpečenie jej realizácie v uplynulých rokoch. Navyše, v súčasnosti je na varovanie možné využiť nové funkcionality...

Seminár o príprave starostov obcí na riešenie mimoriadnych udalostí
03. 12. 2012

V stredisku vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi sa 28. novembra 2012 konal seminár o aktuálnych otázkach vzdelávania a odbornej prípravy starostov obcí  a primátorov miest na riešenie mimoriadnych udalostí. Jeho cieľom bolo navrhnúť východiská a opatrenia na zlepšenie...

Eurokomisárka Kristalina Georgieva ocenila pripravenosť Slovenska pomáhať pri katastrofách doma aj vo svete
26. 11. 2012

Slovensko je dobre pripravené, aby chránilo životy svojich občanov pri katastrofách a pomáhalo aj iným krajinám v prípade núdze. Po stretnutí s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom to vyhlásila európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc...

«  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Verejné obstarávanie na MV SR

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie