Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Úradná tabuľa

 

       Vybavené petície

 VŠEOBECNÉ  OZNAMY :

 

Informácia o termínoch konzultácií poskytovaných Centrom právnej pomoci na konzultačnom pracovisku v Považskej Bystrici

  •  II. polrok 2019 (PDF, 164 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3
  •  Rok 2020 (PDF, 232 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3

 

  • Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ  Považská Bystrica oznamuje, že ohliadka motorových vozidiel za účelom kontroly VIN čísla sa bude  od 01. augusta 2016 vykonávať na vyhradenom parkovisku pri zastávke ABŠO v nasledovnom čase:

Pondelok
Utorok
Štvrtok

 8:00 h, 10:00 h, 13:00 h
Streda 8:00 h, 10:00 h, 13:00 h, 15:00 h
Piatok 8:00 h, 10:00 h, 12:00 h

 Súčasne informujeme občanov, že kontrolu VIN čísla nie je potrebné vykonať na vozidlách, ktoré doposiaľ neboli evidované.

 

DÔLEŽITÉ OZNAMY ODBOROV :


Odbor krízového riadenia

Základné informácie


Odbor živnostenského podnikania

Aktuálne informácie


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby 2019
Aktuálne informácie 


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Verejné vyhlášky a informácie 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia


Pozenkový a lesný odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie 


Katastrálny odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

test