Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Aktuálne oznamy

29.06.2023

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Obvyklá výška nájmu za rok 2022 okres Trenčín

Obvyklá výška nájmu za rok 2022 okres Ilava

30.06.2022

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Obvyklá výška nájmu za rok 2021 okres Trenčín

Obvyklá výška nájmu za rok 2021 okres Ilava

29.06.2021

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Obvyklá výška nájmu za rok 2020 okres Trenčín

Obvyklá výška nájmu za rok 2020 okres Ilava

Pozemkové úpravy

Záhradkové osady

Lesné hospodárstvo

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci dočasného vyňatia lesných pozemkov v k.ú. Timoradza a k.ú. Bobotská Lehota z plnenia funkcií lesov pre stavbu SO 01 "TN Krásna Ves, VNV 258, VNK, VNV" a výzva na vyjadrenie sa k podkladom konania (PDF, 172 kB)

Poľovníctvo