Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Informácie odboru živnostenského podnikania

11.6.2020

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.
 

 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM

Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316
E-mail Pošli správu

Informačno - poradenské centrum ponúka služby telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne v klientskom centre JKM. Klient sa môže kontaktovať telefonicky v úradnej dobe, elektronickou poštou non – stop, osobne počas úradných hodín. Pri zložitých otázkach – vyžadujúcich si posúdenie odbornej spôsobilosti, prípadne praxe doporučujeme využívať elektronickú komunikáciu e-mailom TA.13G4@3K.FDJF/@/

Odbor živnostenského podnikania vykonáva štátnu správu v zmysle zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na úseku:
a) živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra
b) živnostenskej kontroly

Plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľské subjekty.

Oddelenie živnostenskej registrácie

Oddelenie živnostenskej kontroly

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]