Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie Nehnuteľný majetok štátu

Kúpne zmluvy  |  Hnuteľný majetok štátu  |  Nehnuteľný majetok štátu

Nehnuteľný majetok štátu v správe OÚ

Ponuka- Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe - Register osobitného ponukového konania

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Banská Bystrica

Stav nehnuteľného majetku k 31.12.2015 - Majetok v dočasnej správe.