Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2022, štvrtok
 

Ochrana ovzdušia

02.05.2022

Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Trenčianskeho kraja za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022 (PDF, 769 kB)

21.12.2021

Informácia o kvalite ovzdušia v Trenčianskom kraji a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní v roku 2020 (PDF, 2 MB)

21.05.2021

Správa o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2020 prevádzkovateľa CEMMAC a.s. (PDF, 389 kB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu za rok 2020 (PDF, 172 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2020 (PDF, 192 kB) 

.

Akčné plány

Právne predpisy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

 

25.05.2020

Správa_o_prevádzke_zariadenia_na_spoluspaľovanie_odpadov_za_rok_2019 (PDF, 603 kB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za rok 2019 (PDF, 172 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2019 (PDF, 190 kB)

 

20.05.2019

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – výroba cementu prevádzkovateľa Cemmac a.s., Horné Srnie (PDF, 2 MB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu v okrese Trenčín    (PDF, 172 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Trenčín     (PDF, 191 kB)