Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Ochrana Prírody

RUSES Regionálny územný systém ekologickej stability okresu

Chránené vtáčie územia v TNK 

Chránené stromy v TNK  (HTM, 37 kB)

Chránené územia v TNK  (HTM, 174 kB)

Územia európskeho významu v TNK  (PDF, 362 kB)

Upozornenie chovateľov na certifikáty pre exempláre označené fotografiami 

 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-trencin/okresny-urad-trencin-3.html 

 

Ochrana prírody – stručná legislatíva (PDF, 119 kB)                         

 

Legislatíva 

http://www.minzp.sk/files/dokumenty/legislativa/prehlad-aktualnej-enviromentalnej-legislativy/zoznam-k-31.1-2014.pdf

 

Dôležité linky

Biele Karpaty >>>

http://www.bielekarpaty.sk/, http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=12

Správa CHKO Malé karpaty >>>

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=11

Správa CHKO Záhorie >>>

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=17

Správa CHKO Ponitrie >>>

http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/http://www.sopsr.sk/web/?cl=11215

Správa CHKO Kysuce >>>

http://www.sizp.sk/http://www.ssj.sk/http://www.minzp.sk/