Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Oznamy a informácie

Oznamy a informácie

Odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové 

Záznam o podaní oznámenia o priestupku (PDF, 29 kB)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík 

Úsek správny 

Informácie pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Neinvestičný fondy (PDF, 176 kB)

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (PDF, 175 kB)

Nové voľby (PDF, 25 kB)

Záujmové združenie právnických osôb (PDF, 162 kB)

Združenie obcí - postup a náležitosti (PDF, 126 kB)

Verejné zbierky (PDF, 56 kB)

Zápisnica z konania verejnej zbierky – vzor (PDF, 220 kB)

Predbežná správa z verejnej zbierky - vzor (PDF, 371 kB)

Žiadosť o vydanie osobitného označenia na motorové vozidlo a preukazu O2 (DOC, 49 kB)

Zákon o cestnej premávke - úplné znenie (PDF, 447 kB)

Úsek štátneho občianstva a matrík

Správne poplatky na oddelení správnom, štátneho občianstva, matrík

K Žiadosti o udelenie ŠO SR je potrebné predložiť (PDF, 770 kB)

K Žiadosti o vydanie osvedčenia a potvrdenia o ŠO SR je potrebné predložiť (PDF, 458 kB)

Informácie o zmene mena a priezviska

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR (DOCX, 15 kB)

Dotazník žiadateľa o odelenie štátneho občianstva SR (PDF, 176 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR (PDF, 194 kB)

Oznámenie o strate štátneho občianstva SR (DOCX, 16 kB)

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (DOCX, 20 kB)

K prepusteniu zo štátneho zväzku SR je potrebné predložiť (PDF, 302 kB)