Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Oznamy a informácie

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji -príloha č.3 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č.4 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č.5 (PDF, 2 MB)


Oznamujeme Vám, že v súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Kysucké Nové Mesto poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra

v budove okresného úradu na Litovelskej 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto. V Klientskom centre sú na jednotlivých pracoviskách nasledovné odbory:

 

pracovisko č. 1 - podateľňa, supervízor

pracovisko č. 2 - oddelenie dokladov  - príjem

pracovisko č. 3 - oddelenie dokladov - výdaj

pracovisko č. 4 - lesný a pozemkový odbor - stránkový deň má jedenkrát v týždni a to v stredu od 08:00 do 17:00

pracovisko č. 5 - odbor živnostenského podnikania

pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 7 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 8 - katastrálny odbor

 

Telefónny zoznam Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto (DOCX, 18 kB)

 

Štátnu správu pre okres Kysucké Nové Mesto vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Podávanie podnetov - oznámenie o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti                                                            

Podľa Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Ministerstva vnútra č. 83 o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti a podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Kysucké Nové Mesto zverejňuje kontaktné údaje osoby, ktorej sa podáva podnet:

1. podnet možno  podať písomne na adresu:                                                                

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia kontroly a inšpekčnej služby

Pribinova 2

812 72  Bratislava

2. písomne podaný podnet je potrebné na obálke označiť:  

 „URČENÉ PRE SKIS MV SR – NEOTVÁRAŤ“    

3. podnet možno podať elektronickou poštou na adresu:     TA.13G4@1FQ3S3KAY4SJEKY3PFD@