Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Turčianske Kľačany

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Kľačany (PDF, 536 kB)

Schválenie rozdelovacieho plánu PPÚ v k.ú. Turčianske Klačany (PDF, 324 kB)

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v k. ú. Turčianske Kľačany (PDF, 165 kB)

Oznámenie platnosti ZUNP v k.ú. Turčianske Kľačany (PDF, 752 kB)

Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov (PDF, 1 MB)

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 326 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Turčianske Kľačany (PDF, 318 kB)

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 253 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Turčianske Klačany (PDF, 161 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca - č. sp. OU-MT-PLO1-2021/002619-089 (PDF, 380 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ v k.ú. Turčianske Klačany - oprava (PDF, 168 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ Turčianske Kľačany - OU-MT-PLO1-2021/002619-077 (PDF, 2 MB)

Potvrdenie o zaevidovaní združenia účastníkov PÚ Turčianske Kľačany (PDF, 144 kB)

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Turčianske Kľačany, okres Martin, Žilinský kraj, skratka PPÚ Turčianske Kľačany (PDF, 224 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ Turčianske Kľačany (PDF, 481 kB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Turčianske Kľačany (PDF, 403 kB)

Základné údaje Turčianske Kľačany (PDF, 25 kB)