Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Prešovský kraj / Bardejov / Živnostenské podnikanie / Certifikáty zamestnancov / Certifikáty s ukončenou platnosťou v roku 2020

Ing. Iveta Kučeravá - do roku 2020

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:  16. marca 2019 9:11:22

Dátum platnosti do:  16. marca 2020 9:11:22

Poznámka: Pracovník je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpis zo ŽR - verejný, neverejný
- prehľad údajov zapísaných v ŽR
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- rozhodnutia o zastavení konania
- výzvy na odstránenie nedostatkov podania
- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
- podpisovanie výstupných dokumentov do obchodného registra
- osvedčenie o povahe a dĺžke praxe, ktoré sú živnosťou