Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Žiadosti a tlačivá

Oznamy  |  EIA  |  Žiadosti a tlačivá

Všeobecné

Podanie podnetu (PDF, 117 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla (PDF, 207 kB)
Žiadosť o vyjadrenie OSŽP k projektovej dokumentácii (PDF, 134 kB)

Odpadové hospodárstvo

Evidenčný list odpadu (PDF, 30 kB)
Identifikačný list nebezpečného odpadu (PDF, 331 kB)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním (PDF, 284 kB)
Sprievodný list nebezpečného odpadu (PDF, 253 kB)
Žiadosť o kolaudáciu stavby (PDF, 205 kB)
Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona (PDF, 236 kB)

Ochrana prírody a krajiny

Druhová karta exemplára živočícha (PDF, 263 kB)
Druhová karta chráneného živočícha (PDF, 111 kB)
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (PDF, 290 kB)
Evidenčný zoznam chránených rastlín (PDF, 67 kB)
Oznámenie o nadobudnutí exemplára (PDF, 205 kB)
Oznámenie o nadobudnutí chráneného živočícha (PDF, 248 kB)
Oznámenie o nadobudnutí chránenej rastliny (PDF, 249 kB)
Oznámenie o plánovanom výrube (PDF, 314 kB)
Oznámenie o vykonanom výrube (PDF, 315 kB)
Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia - neživý živočích (PDF, 178 kB)
Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia - živý živočích (PDF, 182 kB)
Pokyny na vypĺňanie druhovej karty exemplára živočícha (PDF, 151 kB)
Pokyny na vypĺňanie druhovej karty chráneného živočícha (PDF, 150 kB)
Pokyny na vypĺňanie evidenčného zoznamu exemplárov rastlín (PDF, 144 kB)
Pokyny na vypĺňanie evidenčného zoznamu chránených rastlín (PDF, 136 kB)
Žiadosť o určenie obce (PDF, 208 kB)
Žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára (PDF, 178 kB)
Žiadosť o vydanie preukazu o pôvode chráneného živočícha (PDF, 175 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny k výrubu stromov pri vodnom toku (PDF, 220 kB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub (PDF, 219 kB)
Žiadosť o vyjadrenie OSŽP k zmene druhu pozemku (PDF, 208 kB)

Štátna vodná správa

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z domovej ČOV a o stavebné povolenie na domovú ČOV (PDF, 236 kB)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (PDF, 208 kB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov pri vodnom toku (PDF, 222 kB)

Rybárstvo

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti na úseku rybárstva (PDF, 122 kB)
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony (PDF, 122 kB)
Žiadosť o odvolanie člena rybárskej stráže (PDF, 132 kB)