Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia

 

Ak v aglomerácií alebo zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia limitnú hodnotu znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia obsahujúci krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania.

Informácie o plnení akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia