Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia

Oznamy  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Voda  |  Odpady  |  Ovzdušie  |  EIA/SEA  |  Dotácie

 

Ak v aglomerácií alebo zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia limitnú hodnotu znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia obsahujúci krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania.

Informácie o plnení akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia