Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Akčný plán

ROKOVANIA Výboru pre rozvoj okresu Levoča 

Zápisnica č. 5/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 9.10.2020 (PDF, 525 kB)

Prezenčná listina zo dňa 9.10.2020 (PDF, 430 kB)

Zápisnica č. 4/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 9.10.2020 (PDF, 484 kB)

Zápisnica o hlasovaní "per rollam" č. 4/2020 (PDF, 558 kB)

Zápisnica o hlasovaní "per rollam" č. 3/2020 (PDF, 132 kB)

Zápisnica č. 3/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 12.08.2020 (PDF, 887 kB)

Prezenčná listina zo dňa 12.08.2020 (PDF, 578 kB)

Zápisnica z per rollam hlasovania č. 2/2020 zo dňa 27.7.2020 (PDF, 310 kB)

Zápisnica č. 2/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 274 kB)

Prezenčná listina (PDF, 496 kB)

Zápisnica z per rollam hlasovania č. 1/2020 (PDF, 130 kB)

Zápisnica č. 1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina (PDF, 518 kB)

Zápisnica č. 6/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 633 kB)

Prezenčná listina (PDF, 427 kB)

Uznesenie Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 547 kB)

Zápisnica č. 5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)  

Prezenčná listina (PDF, 341 kB)

Zápisnica č. 4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)  

Prezenčná listina (PDF, 354 kB)

Zápisnica č. 3/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 1 MB) 

Prezenčná listina (PDF, 317 kB)

Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 1/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina (PDF, 394 kB)

Zápisnica č.  2/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 1 MB)

Zápisnica č. 1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 825 kB)

Prezenčná listina (PDF, 314 kB)

 

VÝZVY

Výzva č. 04/OÚ-LE/2020

     - Register doručených žiadostí k výzve 04/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 26.10.2020) (PDF, 136 kB)

     - Výzva č. 04/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnená 13.08.2020) (PDF, 3 MB)

Výzva č. 03/OÚ-LE/2020

     - Návrh ročných priorít na rok 2020 schválený vládou (PDF, 215 kB)

     - Register doručených žiadostí k výzve 03/OU-LE/2020 (aktualizované dňa 12.10.2020) (PDF, 182 kB)

     - Register doručených žiadostí k výzve 03/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 12.08.2020) (PDF, 249 kB)

     - Register doručených žiadostí k výzve 03/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 03.08.2020) (PDF, 248 kB)

     - Výzva č. 03/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnená 1.07.2020) (PDF, 1 MB)

     - Návrh zoznamu aktivít v súlade s opatreniami AP (PDF, 185 kB)

Výzva č. 02/OÚ-LE/2020

     - Register doručených žiadostí k Výzve 02/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 16.03.2020) (PDF, 85 kB)

     - Register doručených žiadostí k Výzve 02/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 16.02.2020) (PDF, 214 kB) 

     - Výzva č. 02/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnené 15.01.2020) (PDF, 576 kB)

Výzva č. 01/OÚ-LE/2019

     - Výzva č. 01/OÚ-LE/2019 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (PDF, 434 kB)

     - Register doručených žiadostí k Výzve 01/OÚ-LE/2019 (zverejnené 20.09.2019) (PDF, 228 kB)

     - Návrh ročných priorít AP rozvoja okresu Levoča na rok 2020 (zverejnené 21.11.2019) (PDF, 233 kB)

   

FORMULÁRE

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 403 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (PDF, 245 kB)

OZNAM: Nová metodika prípravy návrhu ročných priorít

  

AKTUALITY