Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Akčný plán

ROKOVANIA Výboru pre rozvoj okresu Levoča 

Prezenčná listina zo dňa 9.10.2020 (PDF, 430 kB)

Zápisnica č. 4/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 9.10.2020 (PDF, 484 kB)

Zápisnica o hlasovaní "per rollam" č. 4/2020 (PDF, 558 kB)

Zápisnica o hlasovaní "per rollam" č. 3/2020 (PDF, 132 kB)

Zápisnica č. 3/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 12.08.2020 (PDF, 887 kB)

Prezenčná listina zo dňa 12.08.2020 (PDF, 578 kB)

Zápisnica z per rollam hlasovania č. 2/2020 zo dňa 27.7.2020 (PDF, 310 kB)

Zápisnica č. 2/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 274 kB)

Prezenčná listina (PDF, 496 kB)

Zápisnica z per rollam hlasovania č. 1/2020 (PDF, 130 kB)

Zápisnica č. 1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina (PDF, 518 kB)

Zápisnica č. 6/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 633 kB)

Prezenčná listina (PDF, 427 kB)

Uznesenie Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 547 kB)

Zápisnica č. 5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)  

Prezenčná listina (PDF, 341 kB)

Zápisnica č. 4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)  

Prezenčná listina (PDF, 354 kB)

Zápisnica č. 3/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 1 MB) 

Prezenčná listina (PDF, 317 kB)

Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 1/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina (PDF, 394 kB)

Zápisnica č.  2/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 1 MB)

Zápisnica č. 1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 825 kB)

Prezenčná listina (PDF, 314 kB)

 

VÝZVY

Výzva č. 04/OÚ-LE/2020

     - Register doručených žiadostí k výzve 04/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 30.09.2020) (PDF, 246 kB)

     - Výzva č. 04/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnená 13.08.2020) (PDF, 3 MB)

Výzva č. 03/OÚ-LE/2020

     - Register doručených žiadostí k výzve 03/OU-LE/2020 (aktualizované dňa 12.10.2020) (PDF, 182 kB)

     - Register doručených žiadostí k výzve 03/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 12.08.2020) (PDF, 249 kB)

     - Register doručených žiadostí k výzve 03/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 03.08.2020) (PDF, 248 kB)

     - Výzva č. 03/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnená 1.07.2020) (PDF, 1 MB)

     - Návrh zoznamu aktivít v súlade s opatreniami AP (PDF, 185 kB)

Výzva č. 02/OÚ-LE/2020

     - Register doručených žiadostí k Výzve 02/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 16.03.2020) (PDF, 85 kB)

     - Register doručených žiadostí k Výzve 02/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 16.02.2020) (PDF, 214 kB) 

     - Výzva č. 02/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnené 15.01.2020) (PDF, 576 kB)

Výzva č. 01/OÚ-LE/2019

     - Výzva č. 01/OÚ-LE/2019 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (PDF, 434 kB)

     - Register doručených žiadostí k Výzve 01/OÚ-LE/2019 (zverejnené 20.09.2019) (PDF, 228 kB)

     - Návrh ročných priorít AP rozvoja okresu Levoča na rok 2020 (zverejnené 21.11.2019) (PDF, 233 kB)

   

FORMULÁRE

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 403 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (PDF, 245 kB)

OZNAM: Nová metodika prípravy návrhu ročných priorít

  

AKTUALITY