Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Akčný plán rozvoja okresu 2016-2020

Akčný plán rozvoja okresu

Výbor pre rozvoj okresu Poltár

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu. Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada. 
[https://www.nro.vicepremier.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/poltar/index.html]

Rokovania Výboru pre rozvoj okresu Poltár

Zápisnica z pracovného rokovania výboru NRO Poltár zo dňa 28.09.2020, zverejnené dňa 01.10.2020  (PDF, 945 kB)

Zápisnica z pracovného rokovania výboru NRO Poltár zo dňa 28.08.2020, zverejnené dňa 07.09.2020 (PDF, 2 MB)

Zápisnica z pracovného rokovania výboru NRO Poltár zo dňa 12.08.2020, zverejnené dňa 07.09.2020 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Poltár zo dňa 29.06.2020, zverejnené dňa 01.07.2020 (PDF, 2 MB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“ -Banholzer Anna, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 283 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“ -Mesto Poltár, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 299 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Cinobaňa, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 284 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec České Brezovo, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 284 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Hrnčiarska Ves, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 298 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Hrnčiarske Zalužany, zverejnené dňa 01.04.202 (PDF, 281 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Kalinovo, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 297 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Kokava nad Rimavicou, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 283 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Málinec, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 280 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Ozdín, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 278 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Uhorské, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 284 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Utekáč, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 282 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Veľká Ves, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 296 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Spojená škola Poltár, zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 284 kB) 

Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Zamkov, s.r.o., zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 287 kB) 

Zápisnica z pracovného rokovania výboru NRO Poltár zo dňa 19.02.2020, zverejnené dňa 20.02.2020 (PDF, 460 kB) 

Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Poltár zo dňa 18. septembra 2019, zverejnené dňa 25.09.2019 (PDF, 1 MB) 

Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 16.07.2019 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 28.05.2019 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 10.04.2019 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 06.03.2019 (PDF, 725 kB)

Zápisnica z rokovania výboru AP NRO Poltár zo dňa 24.9.2018, zverejnené dňa 24.10.2018 (PDF, 240 kB) 

Zápisnica o hlasovaní č.032018 SŠ PT 002, zverejnené dňa 26.7.2018 (PDF, 5 MB)

 

VÝZVY a formuláre k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

Rok 2020

Výzva 2/2020

Výzva 1/2020

Rok 2019

Výzva 3/2019

Výzva 2/2019

Rok 2018

Výzva 1/2018