Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Čo urobiť keď zaznie siréna

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania  |  Koordinačné stredisko IZS

Čo urobiť keď zaznie siréna

(mimo doby pravidelného preskúšania)

Pri pobyte v budove

 • zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
 • uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý priestor,
 • zapnúť rozhlas, televíziu a sledovať vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc nemocným, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starým osobám,
 • postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj.

Pri pobyte mimo budovu

Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok
Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).

Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja

 • ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu,
 • na nezakryté časti tela použite odev,
 • informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál,
 • poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
 • uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor,
 • izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
 • podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa hore uvedených pokynov.

Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
 • okamžite chráňte si dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou)
 • podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou pripadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
 • zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
 • po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
 • zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
 • aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára.

Pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :

 1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
 3. Uzamknite byt.
 4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
 8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 9. Vždy zachovávajte rozvahu!

VŽDY PLATÍ !!!

 • ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z OHROZENÉHO PRIESTORU
 • ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
 • ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOLTE KOLMO NA SMER VETRA
 • ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD HLAVU