Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Informácie a oznamy

Informácie a oznamy  |  Certifikáty KEP

Pre výkon agendy živnostenského podnikania v územnom obvode okresu T. Teplice, Okresný úrad Martin zriadil pracovisko so sídlom
SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, telefón:   0961/415392.  

Od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok.

Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra
(správny poplatok 4.-€). 

 

Tlačivá pre živnostenské podnikanie zverejnené na stránke MV SR 

 

Podrobné informácie o činnosti odboru podľa Operatívneho pokynu pre okresné úrady vydaného MV SR z 30. decembra 2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu. (PDF, 897 kB)